Son Videolar
Linkler
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetim Komisyonu
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Elektrik Mühendisleri Odası
Harita Mühendisleri Odası
İnşaat Mühendisleri Odası
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
 Diğer
Hakkımızda

29 Haziran 2001 kabul tarih ve 4708 sayılı no ile yürürlüğe giren Yapı Denetimi Hakkında Kanun ülkemizde yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Amaç, Kapsam ve Tanımlar bölümünde “Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” cümlesi ile başlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda kurulan NET YAPI DENETİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. İstanbul merkez olmak üzere kanunun geçerli olduğu illerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yapı denetim firmaları içerisinde ilk kurulanlar arasında olan , ISO 9001-2000, SMR (System Management Registration) sahibi NET YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. olarak, yasanın verdiği yetkiler dahilinde, mühendislik kurallarına uygun olarak çağdaş standartlarda yapı denetimi hizmetini sürdürmektedir. Şirket ilkelerimi ...

Neden Yapı Denetimi?
Neden Yapı Denetimi?

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisinin içerisinde bulunan, ülkemiz topraklarının %92'sı farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip olan ve nüfusunun % 95'i sanayimizin % 98 'i bu bölgelerde konumlanmış ülkemizde, uzun yıllardır yürürlükte olan imar ve afetler mevzuatındaki çeşitli hükümlere rağmen uygulamada etkili bir yapı denetiminin sağlanamadığı bir gerçektir.

Ülkemizde son 20 yıl içerisinde meydana gelen her depremden sonra bu durumun olumsuz sonuçlan açıklıkla görülmüş olmasına karşın, bugüne kadar yapı denetimi konusunda olumlu bir gelişme sağlanamamış, aksine hızlı nüfus artışı ve göçler, deneti ...

Yapı Denetimi Nedir?
Yapı Denetimi Nedir?

DEPREM KUŞAĞINDAKİ TÜRKİYE
Ülkemiz; yeryüzünün en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Üst üste meydana gelen depremler , büyük can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Buna rağmen " yapı denetimi " konusunda bugüne kadar gereken adımlar atılmamıştır. Ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir denetim sistemi oluşturulmamıştır. Aksine nüfüs artışına paralel göçler , plansız kentleşme , kaçak yapılaşma , kalitesiz ve kontrolsüz yapılar, sık sık uygulana imar affı uygulamları , can ve mal kayıplarını daha da arttırmıştır ...

Haberler
Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığına Yapılacak Teknik Sorunları İçeren Müracaatlar Hakkında Önemli Duyuru
ÖNEMLİ DUYURU
Fesih İhbarnameleri İle İlgili ÖNEMLİ DUYURU
YKE Girilmesi İle İlgili Önemli Duyuru
 Diğer
TURKCE  
ENGLISH  
Neden Yapı Denetimi?  
Yapı Denetimi Nedir?  
Haberler  
Resim Galerisi  
Haritalar  
Eğitimler  
Linkler  
Çözüm Ortakları  
  Her Hakkı Saklıdır © 2007 Site Haritası   |  Gizlilik Bildirimi